<aside> ūüďĄ Verandercommunicatie is strategische communicatie die stakeholders helpt veranderen. Verandercommunicatie is onmisbaar bij veranderingen die in programma's worden georganiseerd. Programmacommunicatie is verandercommunicatie.

</aside>

Strategische communicatie

Verandercommunicatie is een strategische benadering van communicatie bij veranderopgaven, waarbij het hoofddoel is om stakeholders te ondersteunen en begeleiden bij de verandering. In programma's is er altijd sprake van een veranderopgave, of het nu voortkomt uit de ambitie van de organisatie of van externe factoren. Deze veranderopgaven zijn vaak complex en onvoorspelbaar, waardoor een vooruitziende blik en een doordachte communicatiestrategie van cruciaal belang zijn.

Het belangrijkste doel van verandercommunicatie of programmacommunicatie is niet simpelweg het informeren over de verandering, maar het meenemen van stakeholders in het veranderproces. Dit betekent dat communicatie niet slechts eenrichtingsverkeer is, maar eerder een interactief proces waarin communicatieprofessionals de belanghebbenden betrekken, informeren, en ondersteunen bij de verandering.

Communicatiestrategie voor programma’s

Stakeholders in je programma

pexels-fauxels-3184295.jpg

Niet communiceren over de verandering, maar stakeholders meenemen met de verandering.

Soort verandering in organisatie

Het ene programma is de andere niet. Voor een effectieve verandercommunicatie of programmacommunicatie is het belangrijk om te begrijpen om welk type verandering het programma draait. In programmaplannen wordt de veranderopgave vaak niet duidelijk vermeld. Vaak blijkt na analyse dat er meerdere veranderingen met elkaar zijn vervlochten. Het is een kunst om deze veranderingen te herkennen en te ontrafelen om zo een gerichte communicatiestrategie te ontwikkelen.

Communicatiestrategie voor programma’s

De meest voorkomende veranderingen die in programma’s worden georganiseerd hebben we op een rijtje gezet:

Systeemverandering

Een systeem is de samenhang van regels, verdienmodellen, technologie en stakeholders dat een bepaald doel dient. Als dat doel verandert, moet het systeem veranderen. Neem bijvoorbeeld de energietransitie. Om duurzame energie te gaan gebruiken, moet het hele systeem van energieproductie, transport en afname worden veranderd.

Cultuur- en gedragsverandering

Deze verandering richt zich op het actief veranderen van het gedrag en de houding van een doelgroep. Het doel is om stakeholders te stimuleren om op een andere manier te handelen of te denken.

Organiatieverandering