24/01/2023

En wat betekent dit voor het succes van je programma? De kwaliteit en effectiviteit van je communicatie is maar voor een deel afhankelijk van de kwaliteiten van je communicatieadviseur. Hoe jij als programmamanager (en je programmamedewerkers) tegen communicatie aankijken, is minstens zo bepalend.

De 5 fases van communicatiebewustzijn

De mate van communicatiebewustzijn van een programma is onder te verdelen in 5 fases. Geïnspireerd door de fases van communicatiebesef van organisaties uit Communicatie in positie in 3 stappen van Betteke van Ruler.

Van laag naar hoog:

  1. Communiceren is zenden - communicatie schrijft en publiceert teksten en nieuwsberichten
  2. Belang van draagvlak - communicatie is er om mensen te beïnvloeden
  3. Geïntegreerde aanpak - communicatie is er om programmadoelen te realiseren
  4. Doelgroep als uitgangspunt - communicatie is er niet alleen om te zenden maar ook om te monitoren en luisteren
  5. Stakeholderintegratie - communicatie is er om input te leveren voor beslissingen die de koers van het programma bepalen

Weten ‘hoe het heurt’ versus de realiteit

Vraag een willekeurige collega naar het belang van communicatie en je krijgt zeer waarschijnlijk een uitstekend pleidooi over hoe belangrijk communicatie is, hoe communicatie moet aansluiten op je doelgroep, dat je proactief moet communiceren en meer dingen die bij communicatieadviseurs als muziek in de oren klinken. Tijdens een ontspannen bak koffie zit vrijwel iedereen minstens in fase 3 en vaak al in fase 4.

In de praktijk zien wij communicatieprofessionals meestal maar weinig symptomen van deze uitstekende kijk op communicatie. Jammer!

Iets weten en het gedrag dat iemand vertoont, zijn nou eenmaal twee heel verschillende dingen. In de dagelijkse praktijk - en helemaal als het spannend wordt - zie je niets meer terug van het hoge communicatiebewustzijn. Dan blijken we met het programma in fase 1 te zitten en is communicatie gewoon weer dat tekstje dat zo snel mogelijk geredigeerd en gepubliceerd moet worden.

Ik spreek daarom liever van het communicatieonderbewustzijn dan van communicatiebewustzijn. Dat onderbewustzijn bepaalt het succes van je programmacommunicatie. En daar schuilen ook de kansen om de communicatie van je programma te verbeteren. Als je je bewust bent van het verschil tussen wat je weet en wat je doet, kun je stappen vooruit maken.

Persoonsgebonden

Een programma is zo goed als de mensen die er aan werken. Dat is voor de communicatie niet anders. In welke fase van communicatie(onder)bewustzijn je programma zich bevindt, is sterk afhankelijk van de fase waarin de mensen zitten die een grote stem in het programma hebben.

Dus, wil je het communicatiebewustzijn verbeteren? Begin dan bij jezelf, programmamanager. Vraag jezelf: Do I practice what I preach? Past mijn manier van samenwerken met communicatie bij de fase waarin ik vind of denk dat we zitten?

Bijvoorbeeld: Kan ik de doelgroep van mijn programma als uitgangspunt nemen zonder dat communicatie aan tafel zit als daar besluiten over worden genomen?

Communicatie verbeteren