<aside> 👨‍💻 Organisaties hanteren verschillende communicatiefuncties met verschillende taken en verantwoordelijkheden. Voor de leesbaarheid van de artikelen op Communiceren in programma’s onderscheiden wij 3 rollen: communicatiestrateeg, communicatieadviseur en communicatiespecialist.

</aside>

Rol, taken en verantwoordelijkheden

Als wij praten over een communicatieadviseur bedoelen we een communicatieprofessional die:

In de meeste programma’s wordt deze rol ingevuld door een senior of medior communicatieadviseur. Vaak is het dezelfde persoon die zowel de rol van communicatiestrateeg als communicatieadviseur invult.

Samenwerken

Een communicatieadviseur werkt nauw samen met de communicatiestrateeg en de communicatiespecialist(en). Samen vertalen zij de strategie naar een uitvoerbare communicatieaanpak. De communicatieadviseur geeft samen met de inhoudelijk betrokken programmamedewerkers en projectleider verder vorm en inhoud aan de aanpak in de vorm van actieplannen. Voor specialistische communicatietaken zoals webredactie, online marketing of videobewerking schakelt de communicatieadviseur meestal een communicatiespecialist in.

Communicatiestrateeg

Communicatiespecialist

Projectleider